28Oct

Боловсролын Ерөнхий газар

Боловсролын Ерөнхий газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга Х.Чинтогтохоор ахлуулсан ажлын хэсэг Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа, дадлагын баазтай танилцаж, хууль тогтоомж, санхүү, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн ажиллаж байна. 

Хуваалцах

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2023-2024 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti