МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ:

Монгол-Солонгосын Политехник коллежийн Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт нь 2023-2024 оны хичээлийн жилд 68 багш, 14 мэргэжлийн ангид 1324 суралцагчтай сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Тус хичээлийн жилийн 1-р хагаст 14 мэргэжлээр 403 суралцагч төгсөж ажлын байраар хангагдсан байна.

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ нь ЕБС-ийн 9-р анги төгсөгчид хамрагдах боломжтой.

 

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti