Технологи  Дизайны  тэнхимийн  танилцуулга
2024 оны 04 сарын 17

Технологи  Дизайны  тэнхимийн  танилцуулга

Технологи  Дизайны  Тэнхим  нь Мэргэжлийн  боловсрол  олгох  сургалтын   “Оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин”,  “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн  ажилтан”,  “Сүлжих  машины  оператор”, “Ноос,  ноолуур боловсруулах   технологийн  ажилтан”, “Хувцасны  дизайнч”, “Нэхмэлийн  үйлдвэрлэлийн  технологийн  ажилтан”, “Хөнгөн үйлдвэрлэлийн  тоног төхөөрөмжийн засварчин”, “Мод  боловсруулах  дизайнч”, “Арьс, шир  боловсруулах  технологийн  ажилтан”, “Ээрмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн  ажилтан”   Техникийн  Боловсрол олгох  Сургалтын  “Хувцасны  загвар  зохион  бүтээгч”,  “Интерьер дизайн”, “Хөнгөн  үйлдвэрлэлийн  тоног  төхөөрөмжийн  мехнаикч”, “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн техник- технолгич”  Насанд  хүрэгчдийн боловсрол  олгох  сургалтын  “Кеттельчин”  зэрэг  мэргэжлийн   нийт  29-н  багшийн  бүрэлдэхүүнтэй  сургалтын   үйл ажиллагааг  явуулж  байна.  
       
Үүнээс:  Магистр зэрэгтэй  багш  -16
Баклавр  зэрэгтэй  багш  -13  байна.  

Технологи  Дизайны  Тэнхимийн  багш   нарын  танилцуулга. 
     Зөвлөх  багш  А. Бямбасүрэн  нь  докторантад сурч байгаа   тус  сургуульд  “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн ажилтан” мэргэжлийн  багшаар  17 дахь  жилдээ  ажиллаж  байна. Мөн   МБОС-ын болон  насанд  хүрэгчдийн  1 жилийн  ангийн  сургалтын   нийт 23  мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг  хянаж  баталгаажуулсан   үндэсний  хэмжээний  сургагч  багш  юм.  

      Зөвлөх  багш    Х. Лхагвасүрэн нь “Оёдол  дизайны” багийн  ахлагчийн  ажлыг   хавсран  гүйцэтгэдэг.   Багш    Х. Лхагвасүрэн нь  “Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар 21  дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа тухайн  мэргэжлийн  сургалтын  хөтөлбөрийг  2 удаа  магадлуулсан  үндэсний  хэмжээний сургагч  багш юм. 

     Багш   Б. Бурмаа   нь “Хөнгөн  үйлдвэрлэл”-ийн мэргэжлийн  багийн  ахлагчийн  ажлыг   хавсран  гүйцэтгэдэг.   Багш  Б. Бурмаа  нь   “Ноос  ноолуур боловсруулалтын  технологийн  ажилтан”  мэргэжлийн багшаар   22  дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  ахлах багш  юм. 

     Багш  Т.  Замбага  нь   “Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар  27  дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  мөн  тухайн  мэргэжлийн  сургалтын  хөтөлбөрийг  мэргэжлийн  багш нартай  хамтарч  2 удаа  магадлуулсан   туршлагатай  залуу  багш нарыг  халамжлан  хүмүүлэгч заах арга зүйч   багш  юм. 

     Багш   Б. Загдрагчаа   нь  улсад  22 жил  ажилласан  тус   сургуульд  “Арьс шир боловсруулалтын технологийн  ажилтан”  мэргэжлийн  багшаар   11 дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа ахмад  багш  юм. 

     Багш   А. Бямбадолгор нь магистр  зэрэгтэй   “Хувцасны  дизайнч”  мэргэжлийн  багшаар  18  дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  туршлагатай  тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш  юм. 

     Багш   Гэрэлчулуун  нь  “Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар  16 дахь   жилдээ  ажиллаж  байгаа  мөн  тухайн  мэргэжлийн  сургалтын  хөтөлбөрийг  мэргэжлийн  багш нартай  хамтарч  2 удаа  магадлуулсан   туршлагатай заах  аргач багш  юм. 

     Багш   Н. Мөнхжаргал  нь  доктрантад  сурч  байгаа   мэргэжлийн  ур  чадвартай   “Хөнгөн  үйлдвэрийн  тоног төхөөрөмжийн  засварчин”  мэргэжлийн  багшаар  16  дахь  жилдээ  ажиллаж байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш  юм. 

      Багш   С. Дэсмаа  нь   доктрантад  сурч  байгаа   тус  сургуульд   “Ээрмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн   ажилтан”  мэргэжлийн  багшаар  15 дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  туршлагатай  ахлах  багш юм. 

      Багш  Го. Наранцэцэг нь магистр  зэрэгтэй   “Ноос  ноолуур боловсруулалтын  технологийн  ажилтан”  мэргэжлийн  багшаар   13 дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа    туршлагатай  заах  аргач   багш юм. 

     Багш  Ч. Цолмон  нь  магистр зэрэгтэй доктрантад  сурч байгаа   “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн ажилтан” мэргэжлийн  багшаар  14 дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх зэрэгтэй  багш  юм. 

     Багш   Г. Цогтсайхан  нь   “Сүлжих  машины  оператор”  мэргэжлийн  багшаар  14 дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа  туршлагатай  заах  аргач  багш  юм. 
       Багш   А. Оюунханд  нь магистр зэрэгтэй     “Хөнгөн  үйлдвэрийн  тоног төхөөрөмжийн  засварчин”  мэргэжлийн  багшаар 14  дэх  жилдээ  ажиллаж байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш  юм. 

     Багш   А. Мөнхзул нь  магистр  зэрэгтэй   “Хөнгөн  үйлдвэрийн  тоног төхөөрөмжийн  засварчин”  мэргэжлийн  багшаар  14 дэх   жилдээ  ажиллаж байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш  юм. 

      Багш  А. Энхсайхан  нь  магистр  зэрэгтэй    “Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар  14  дэх     жилдээ  ажиллаж  байгаа мөн  тухайн  мэргэжлийн  сургалтын  хөтөлбөрийг  мэргэжлийн  багш нартай  хамтарч  2 удаа  магадлуулсан  туршлагатай  багш  юм. 

     Багш  Ч.  Наранбаяр нь магистр  зэрэгтэй   “Мод боловсруулах  дизайнч”  мэргэжлийн  багшаар  12 дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  заах  арга  зүйч    багш  юм. 

      Багш   Р. Жаргалбаяр  нь  магистр зэрэгтэй  “Хувцасны  загвар  зохион  бүтээгч”  мэргэжлийн  багшаар  12  дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх зэрэгтэй  багш  юм. 

      Багш  А. Айгүл нь  магистр зэрэгтэй    “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн ажилтан” мэргэжлийн  багшаар  10  дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх зэрэгтэй  багш  юм. 

     Э. Ундрах “Хувцасны  загвар  зохион  бүтээгч”  мэргэжлийн  багшаар  11 дэх   жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх зэрэгтэй  багш  юм. 
     Багш  Ө. Баяннуур  нь магистр зэрэгтэй  “Нэхмэлийн  үйлдвэрийн  технологий ажилтан”  мэргэжлийн багшаар 9 дэх жилдээ  ажиллаж  байгаа ур  чадвартай тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш юм.   

     Багш  Т.  Дэлгэржаргал  нь  Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар  9  дэх     жилдээ  ажиллаж  байгаа мөн  тухайн  мэргэжлийн  сургалтын  хөтөлбөрийг  мэргэжлийн  багш нартай  хамтарч  2 удаа  магадлуулсан  заах  аргач багш  юм. 

     Багш   М. Солонгонцацрал нь  “Хувцасны  дизайнч”  мэргэжлийн  багшаар 6 дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа заах  арга зүйч багш 
     Багш А. Ганчимэг нь “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн ажилтан” мэргэжлийн  багшаар  10 дахь  жилдээ  ажиллаж  байгаа  багш  юм
     Багш   П. Ундармаа  нь   магистр  зэрэгтэй   улсад  24 дэх  жилдээ  тус  сургуульд  “Хувцасны  загвар  зохион  бүтээгч”  мэргэжлийн  багшаар  5 дахь     жилдээ  ажиллаж  байгаа  тэргүүлэх  зэрэгтэй  багш  юм. 

     Багш  Т.  Мөнхбаяр  нь  магистр  зэрэгтэй   улсад  9 дэх  жилдээ   тус  сургуульд  “Мод боловсруулагч, дизайнч”  мэргэжлийн  багшаар  5 дэх  жилдээ  ажиллаж  байгаа   заах  аргач  багш  юм. 

     Багш  У. Лхагважав  нь   Оёмол бүтээгдэхүүний  оёдолчин”  мэргэжлийн  багшаар 4 дэх     жилдээ  ажиллаж  байна.  
     Багш   И. Монголжингоо  нь  “Хувцасны  загвар  зохион  бүтээгч”  мэргэжлийн  багшаар  4 дахь      жилдээ  ажиллаж  байна.  
     Багш   Б. Алтанцэцэг  нь  “Интерьер дизайнч”  мэргэжлийн  багшаар  3  дахь жилдээ  ажиллаж  байна. 
     Багш   Л. Орхонцэцэг  нь  магистр  зэрэгтэй “Сүлжмэлийн  үйлдвэрийн  технологийн ажилтан”  мэргэжлийн  багшаар  2 дахь  жилдээ  ажиллаж  байна.  
     Багш  М.Номин  нь  “Ноос, ноолуур  боловсруулах  технологийн  ажилтан”  мэргэжлийн  багшаар  1 дэх  жилдээ  ажиллаж  байна. 

Технологи  Дизайны  Тэнхимийн  багш   нарын  амжилт  бүтээл
Хөнгөн  үйлдвэрийн  мэргэжлийн  төгсөх  ангийн  суралцагчид  хамтран  5 ханатай  гэрийг иж  бүрэн  хийж  сургуульдаа  үлдээсэн. Мөрөөдлийн  зүг  улсын  уралдаанаас  багш  М. Солонгонцацрал  “Шилдэг багш”-аар өргөмжлөгдсөн.  МБОС-ын  Хувцасны  дизайны  ангийн  суралцагчдыг  удирдан  оролцуулж  гранпри  шагнал авсан.Монгол  Солонгосын Политехник  Коллежийн  Мод боловсруулах  дизайны  мэргэжлийн  багш  Т.Мөнхбаяр 2023 оны  шилдэг  багшаар шалгарсан. 


Мод боловсруулах  дизайны  мэргэжлийн  багш  Т.Мөнхбаяр нь  “Монгол ур чадвар”-т эксперт  багшаар  шалгарсан.

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti