Чанарын баталгаажилт

Чадамжийн төвүүдийн Чанарын удирдлагыг бэхжүүлэх, сургалтын байгууллагын чанарыг тасралтгүй сайжруулах, хөгжлийг дэмжих зорилгоор Чанарын менежментийн хөндлөнгийн үнэлгээ 2023 оны 11-р сарын 02, 03-нд Монгол-Солонгосын Политехник Коллеж дээр хийгдэж байна.
Үнэлгээнд хөндлөнгийн ажиглагчаар БҮТ-н Үндэсний болон Олон улсын үнэлгээний газрын дарга М. Гантуяа, БШУЯ-ны Мэргэжлийн болон Техникийн боловсролын газрын шинжээч Ц. Отгонмягмар нар, хөндлөнгийн үнэлгээний ажилтнаар БЕГ-н аргазүйч Ц. Цэвэгмид, БЕГ-н аргазүйч Б. Галбадрах, Завхан Политехник Коллежийн сургалтын менежер Л. Амарзаяа, Техник Технологийн Политехник Коллежийн багш Д. Лхам нар ажиллаа.
 

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti